PHP Classes

File: src/voku/helper/stopwords/lv.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   PHP Stop Words List   src/voku/helper/stopwords/lv.php   Download  
File: src/voku/helper/stopwords/lv.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: PHP Stop Words List
Get stop words for many different languages
Author: By
Last change: [!]: "php": ">=7.0"
Date: 5 years ago
Size: 2,203 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

// latvian

static $data = [
   
'aiz',
   
'ap',
   
'apak?',
   
'apak?pus',
   
'ar',
   
'ar?',
   
'aug?pus',
   
'bet',
   
'bez',
   
'bija',
   
'biji',
   
'biju',
   
'bij?m',
   
'bij?t',
   
'b?s',
   
'b?si',
   
'b?siet',
   
'b?sim',
   
'b?t',
   
'b??u',
   
'caur',
   
'diem??l',
   
'diezin',
   
'dro?i',
   
'd??',
   
'esam',
   
'esat',
   
'esi',
   
'esmu',
   
'gan',
   
'gar',
   
'iekam',
   
'iekams',
   
'iek?m',
   
'iek?ms',
   
'iek?',
   
'iek?pus',
   
'ik',
   
'ir',
   
'it',
   
'itin',
   
'iz',
   
'ja',
   
'jau',
   
'jeb',
   
'jeb?u',
   
'jel',
   
'jo',
   
'j?',
   
'ka',
   
'kam?r',
   
'kaut',
   
'kol?dz',
   
'kop?',
   
'k?',
   
'k?uva',
   
'k?uvi',
   
'k?uvu',
   
'k?uv?m',
   
'k?uv?t',
   
'k??s',
   
'k??si',
   
'k??siet',
   
'k??sim',
   
'k??st',
   
'k??stam',
   
'k??stat',
   
'k??sti',
   
'k??stu',
   
'k??t',
   
'k???u',
   
'labad',
   
'lai',
   
'lejpus',
   
'l?dz',
   
'l?dzko',
   
'ne',
   
'neb?t',
   
'nedz',
   
'nek?',
   
'nevis',
   
'nezin',
   
'no',
   
'nu',
   
'n?',
   
'otrpus',
   
'pa',
   
'par',
   
'pat',
   
'pie',
   
'pirms',
   
'pret',
   
'priek?',
   
'p?r',
   
'p?c',
   
'starp',
   
'tad',
   
'tak',
   
'tapi',
   
'taps',
   
'tapsi',
   
'tapsiet',
   
'tapsim',
   
'tapt',
   
'tap?t',
   
'tap?u',
   
'ta?u',
   
'te',
   
'tiec',
   
'tiek',
   
'tiekam',
   
'tiekat',
   
'tieku',
   
'tik',
   
'tika',
   
'tikai',
   
'tiki',
   
'tikko',
   
'tiklab',
   
'tikl?dz',
   
'tiks',
   
'tiksiet',
   
'tiksim',
   
'tikt',
   
'tiku',
   
'tikvien',
   
'tik?m',
   
'tik?t',
   
'tik?u',
   
'tom?r',
   
'topat',
   
'turpretim',
   
'turpret?',
   
't?',
   
't?d??',
   
't?lab',
   
't?p?c',
   
'un',
   
'uz',
   
'vai',
   
'var',
   
'varat',
   
'var?ja',
   
'var?ji',
   
'var?ju',
   
'var?j?m',
   
'var?j?t',
   
'var?s',
   
'var?si',
   
'var?siet',
   
'var?sim',
   
'var?t',
   
'var??u',
   
'vien',
   
'virs',
   
'virspus',
   
'vis',
   
'vi?pus',
   
'zem',
   
'?rpus',
   
'?aipus',
];

$result =& $data;
unset(
$data);
return
$result;