PHP Classes

File: src/voku/helper/stopwords/sk.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   PHP Stop Words List   src/voku/helper/stopwords/sk.php   Download  
File: src/voku/helper/stopwords/sk.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: PHP Stop Words List
Get stop words for many different languages
Author: By
Last change: [!]: "php": ">=7.0"
Date: 5 years ago
Size: 2,161 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

// slovak

static $data = [
   
'a',
   
'aby',
   
'aj',
   
'ak',
   
'ako',
   
'ale',
   
'alebo',
   
'and',
   
'ani',
   
'áno',
   
'asi',
   
'a?',
   
'bez',
   
'bude',
   
'budem',
   
'bude?',
   
'budeme',
   
'budete',
   
'budú',
   
'by',
   
'bol',
   
'bola',
   
'boli',
   
'bolo',
   
'by?',
   
'cez',
   
'?o',
   
'?i',
   
'?al?í',
   
'?al?ia',
   
'?al?ie',
   
'dnes',
   
'do',
   
'ho',
   
'e?te',
   
'for',
   
'i',
   
'ja',
   
'je',
   
'jeho',
   
'jej',
   
'ich',
   
'iba',
   
'iné',
   
'iný',
   
'som',
   
'si',
   
'sme',
   
'sú',
   
'k',
   
'kam',
   
'ka?dý',
   
'ka?dá',
   
'ka?dé',
   
'ka?dí',
   
'kde',
   
'ke?',
   
'kto',
   
'ktorá',
   
'ktoré',
   
'ktorou',
   
'ktorý',
   
'ktorí',
   
'ku',
   
'lebo',
   
'len',
   
'ma',
   
'ma?',
   
'má',
   
'máte',
   
'medzi',
   
'mi',
   
'mna',
   
'mne',
   
'mnou',
   
'musie?',
   
'môc?',
   
'môj',
   
'mô?e',
   
'my',
   
'na',
   
'nad',
   
'nám',
   
'ná?',
   
'na?i',
   
'nie',
   
'nech',
   
'ne?',
   
'ni?',
   
'niektorý',
   
'nové',
   
'nový',
   
'nová',
   
'nové',
   
'noví',
   
'o',
   
'od',
   
'odo',
   
'of',
   
'on',
   
'ona',
   
'ono',
   
'oni',
   
'ony',
   
'po',
   
'pod',
   
'pod?a',
   
'pokia?',
   
'potom',
   
'práve',
   
'pre',
   
'pre?o',
   
'preto',
   
'preto?e',
   
'prvý',
   
'prvá',
   
'prvé',
   
'prví',
   
'pred',
   
'predo',
   
'pri',
   
'pýta',
   
's',
   
'sa',
   
'so',
   
'si',
   
'svoje',
   
'svoj',
   
'svojich',
   
'svojím',
   
'svojími',
   
'ta',
   
'tak',
   
'tak?e',
   
'táto',
   
'teda',
   
'te',
   
't?',
   
'ten',
   
'tento',
   
'the',
   
'tieto',
   
'tým',
   
'týmto',
   
'tie?',
   
'to',
   
'toto',
   
'toho',
   
'tohoto',
   
'tom',
   
'tomto',
   
'tomuto',
   
'toto',
   
'tu',
   
'tú',
   
'túto',
   
'tvoj',
   
'ty',
   
'tvojími',
   
'u?',
   
'v',
   
'vám',
   
'vá?',
   
'va?e',
   
'vo',
   
'viac',
   
'v?ak',
   
'v?etok',
   
'vy',
   
'z',
   
'za',
   
'zo',
   
'?e',
];

$result =& $data;
unset(
$data);
return
$result;