PHP Classes

File: src/voku/helper/stopwords/pl.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   PHP Stop Words List   src/voku/helper/stopwords/pl.php   Download  
File: src/voku/helper/stopwords/pl.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: PHP Stop Words List
Get stop words for many different languages
Author: By
Last change: [!]: "php": ">=7.0"
Date: 5 years ago
Size: 1,757 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

// polish

static $data = [
   
'ach',
   
'aj',
   
'albo',
   
'bardzo',
   
'bez',
   
'bo',
   
'by?',
   
'ci',
   
'ci?',
   
'ciebie',
   
'co',
   
'czy',
   
'daleko',
   
'dla',
   
'dlaczego',
   
'dlatego',
   
'do',
   
'dobrze',
   
'dok?d',
   
'do??',
   
'du?o',
   
'dwa',
   
'dwaj',
   
'dwie',
   
'dwoje',
   
'dzi?',
   
'dzisiaj',
   
'gdyby',
   
'gdzie',
   
'go',
   
'ich',
   
'ile',
   
'im',
   
'inny',
   
'ja',
   
'j?',
   
'jak',
   
'jakby',
   
'jaki',
   
'je',
   
'jeden',
   
'jedna',
   
'jedno',
   
'jego',
   
'jej',
   
'jemu',
   
'je?li',
   
'jest',
   
'jestem',
   
'je?eli',
   
'ju?',
   
'ka?dy',
   
'kiedy',
   
'kierunku',
   
'kto',
   
'ku',
   
'lub',
   
'ma',
   
'maj?',
   
'mam',
   
'mi',
   
'mn?',
   
'mnie',
   
'moi',
   
'mój',
   
'moja',
   
'moje',
   
'mo?e',
   
'mu',
   
'my',
   
'na',
   
'nam',
   
'nami',
   
'nas',
   
'nasi',
   
'nasz',
   
'nasza',
   
'nasze',
   
'natychmiast',
   
'ni?',
   
'nic',
   
'nich',
   
'nie',
   
'niego',
   
'niej',
   
'niemu',
   
'nigdy',
   
'nim',
   
'nimi',
   
'ni?',
   
'obok',
   
'od',
   
'oko?o',
   
'on',
   
'ona',
   
'one',
   
'oni',
   
'ono',
   
'owszem',
   
'po',
   
'pod',
   
'poniewa?',
   
'przed',
   
'przedtem',
   
's?',
   
'sam',
   
'sama',
   
'si?',
   
'sk?d',
   
'tak',
   
'taki',
   
'tam',
   
'ten',
   
'to',
   
'tob?',
   
'tobie',
   
'tu',
   
'tutaj',
   
'twoi',
   
'twój',
   
'twoja',
   
'twoje',
   
'ty',
   
'wam',
   
'wami',
   
'was',
   
'wasi',
   
'wasz',
   
'wasza',
   
'wasze',
   
'we',
   
'wi?c',
   
'wszystko',
   
'wtedy',
   
'wy',
   
'?aden',
   
'zawsze',
   
'?e',
];

$result =& $data;
unset(
$data);
return
$result;