PHP Classes

File: src/voku/helper/stopwords/no.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   PHP Stop Words List   src/voku/helper/stopwords/no.php   Download  
File: src/voku/helper/stopwords/no.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: PHP Stop Words List
Get stop words for many different languages
Author: By
Last change: [!]: "php": ">=7.0"
Date: 5 years ago
Size: 2,173 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

// norwegian

static $data = [
   
'og',
   
'i',
   
'jeg',
   
'det',
   
'at',
   
'en',
   
'et',
   
'den',
   
'til',
   
'er',
   
'som',
   
'på',
   
'de',
   
'med',
   
'han',
   
'av',
   
'ikke',
   
'ikkje',
   
'der',
   
'så',
   
'var',
   
'meg',
   
'seg',
   
'men',
   
'ett',
   
'har',
   
'om',
   
'vi',
   
'min',
   
'mitt',
   
'ha',
   
'hadde',
   
'hun',
   
'nå',
   
'over',
   
'da',
   
'ved',
   
'fra',
   
'du',
   
'ut',
   
'sin',
   
'dem',
   
'oss',
   
'opp',
   
'man',
   
'kan',
   
'hans',
   
'hvor',
   
'eller',
   
'hva',
   
'skal',
   
'selv',
   
'sjøl',
   
'her',
   
'alle',
   
'vil',
   
'bli',
   
'ble',
   
'blei',
   
'blitt',
   
'kunne',
   
'inn',
   
'når',
   
'være',
   
'kom',
   
'noen',
   
'noe',
   
'ville',
   
'dere',
   
'som',
   
'deres',
   
'kun',
   
'ja',
   
'etter',
   
'ned',
   
'skulle',
   
'denne',
   
'for',
   
'deg',
   
'si',
   
'sine',
   
'sitt',
   
'mot',
   
'å',
   
'meget',
   
'hvorfor',
   
'dette',
   
'disse',
   
'uten',
   
'hvordan',
   
'ingen',
   
'din',
   
'ditt',
   
'blir',
   
'samme',
   
'hvilken',
   
'hvilke',
   
'sånn',
   
'inni',
   
'mellom',
   
'vår',
   
'hver',
   
'hvem',
   
'vors',
   
'hvis',
   
'både',
   
'bare',
   
'enn',
   
'fordi',
   
'før',
   
'mange',
   
'også',
   
'slik',
   
'vært',
   
'være',
   
'båe',
   
'begge',
   
'siden',
   
'dykk',
   
'dykkar',
   
'dei',
   
'deira',
   
'deires',
   
'deim',
   
'di',
   
'då',
   
'eg',
   
'ein',
   
'eit',
   
'eitt',
   
'elles',
   
'honom',
   
'hjå',
   
'ho',
   
'hoe',
   
'henne',
   
'hennar',
   
'hennes',
   
'hoss',
   
'hossen',
   
'ikkje',
   
'ingi',
   
'inkje',
   
'korleis',
   
'korso',
   
'kva',
   
'kvar',
   
'kvarhelst',
   
'kven',
   
'kvi',
   
'kvifor',
   
'me',
   
'medan',
   
'mi',
   
'mine',
   
'mykje',
   
'no',
   
'nokon',
   
'noka',
   
'nokor',
   
'noko',
   
'nokre',
   
'si',
   
'sia',
   
'sidan',
   
'so',
   
'somt',
   
'somme',
   
'um',
   
'upp',
   
'vere',
   
'vore',
   
'verte',
   
'vort',
   
'varte',
   
'vart',
];

$result =& $data;
unset(
$data);
return
$result;