PHP Classes

File: src/voku/helper/stopwords/cz.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   PHP Stop Words List   src/voku/helper/stopwords/cz.php   Download  
File: src/voku/helper/stopwords/cz.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: PHP Stop Words List
Get stop words for many different languages
Author: By
Last change: Update cz.php
Date: 4 years ago
Size: 3,398 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

// czech

static $data = [
   
'a?koli',
   
'ahoj',
   
'ale',
   
'anebo',
   
'ano',
   
'asi',
   
'aspo?',
   
'b?hem',
   
'bez',
   
'beze',
   
'blízko',
   
'bohu?el',
   
'brzo',
   
'bude',
   
'budeme',
   
'bude?',
   
'budete',
   
'budou',
   
'budu',
   
'byl',
   
'byla',
   
'byli',
   
'bylo',
   
'byly',
   
'bys',
   
'?au',
   
'chce',
   
'chceme',
   
'chce?',
   
'chcete',
   
'chci',
   
'cht?jí',
   
'chtít',
   
'chut\'',
   
'chuti',
   
'co',
   
'?trnáct',
   
'?ty?i',
   
'dál',
   
'dále',
   
'daleko',
   
'd?kovat',
   
'd?kujeme',
   
'd?kuji',
   
'den',
   
'deset',
   
'devatenáct',
   
'dev?t',
   
'do',
   
'dobrý',
   
'docela',
   
'dva',
   
'dvacet',
   
'dvanáct',
   
'dv?',
   
'hodn?',
   
'já',
   
'jak',
   
'jde',
   
'je',
   
'jeden',
   
'jedenáct',
   
'jedna',
   
'jedno',
   
'jednou',
   
'jedou',
   
'jeho',
   
'její',
   
'jejich',
   
'jemu',
   
'jen',
   
'jenom',
   
'je?t?',
   
'jestli',
   
'jestli?e',
   
'jí',
   
'jich',
   
'jím',
   
'jimi',
   
'jinak',
   
'jsem',
   
'jsi',
   
'jsme',
   
'jsou',
   
'jste',
   
'kam',
   
'kde',
   
'kdo',
   
'kdy',
   
'kdy?',
   
'ke',
   
'kolik',
   
'krom?',
   
'která',
   
'které',
   
'kte?í',
   
'který',
   
'kv?li',
   
'má',
   
'mají',
   
'málo',
   
'mám',
   
'máme',
   
'má?',
   
'máte',
   
'mé',
   
'm?',
   
'mezi',
   
'mí',
   
'mít',
   
'mn?',
   
'mnou',
   
'moc',
   
'mohl',
   
'mohou',
   
'moje',
   
'moji',
   
'mo?ná',
   
'm?j',
   
'musí',
   
'm??e',
   
'my',
   
'na',
   
'nad',
   
'nade',
   
'nám',
   
'námi',
   
'naproti',
   
'nás',
   
'ná?',
   
'na?e',
   
'na?i',
   
'ne',
   
'n?',
   
'nebo',
   
'nebyl',
   
'nebyla',
   
'nebyli',
   
'nebyly',
   
'n?co',
   
'ned?lá',
   
'ned?lají',
   
'ned?lám',
   
'ned?láme',
   
'ned?lá?',
   
'ned?láte',
   
'n?jak',
   
'nejsi',
   
'n?kde',
   
'n?kdo',
   
'nemají',
   
'nemáme',
   
'nemáte',
   
'nem?l',
   
'n?mu',
   
'není',
   
'nesta?í',
   
'nevadí',
   
'ne?',
   
'nic',
   
'nich',
   
'ním',
   
'nimi',
   
'nula',
   
'od',
   
'ode',
   
'on',
   
'ona',
   
'oni',
   
'ono',
   
'ony',
   
'osm',
   
'osmnáct',
   
'pak',
   
'patnáct',
   
'p?t',
   
'po',
   
'po?ád',
   
'potom',
   
'pozd?',
   
'p?ed',
   
'p?es',
   
'p?ese',
   
'pro',
   
'pro?',
   
'prosím',
   
'prost?',
   
'proti',
   
'proto?e',
   
'rovn?',
   
'se',
   
'sedm',
   
'sedmnáct',
   
'?est',
   
'?estnáct',
   
'skoro',
   
'sm?jí',
   
'smí',
   
'snad',
   
'spolu',
   
'sta',
   
'sté',
   
'sto',
   
'ta',
   
'tady',
   
'tak',
   
'takhle',
   
'taky',
   
'tam',
   
'tamhle',
   
'tamhleto',
   
'tamto',
   
't?',
   
'tebe',
   
'tebou',
   
'ted\'',
   
'tedy',
   
'ten',
   
'ti',
   
'tisíc',
   
'tisíce',
   
'to',
   
'tob?',
   
'tohle',
   
'toto',
   
't?eba',
   
't?i',
   
't?ináct',
   
'tro?ku',
   
'tvá',
   
'tvé',
   
'tvoje',
   
'tv?j',
   
'ty',
   
'ur?it?',
   
'u?',
   
'vám',
   
'vámi',
   
'vás',
   
'vá?',
   
'va?e',
   
'va?i',
   
've',
   
've?er',
   
'vedle',
   
'vlastn?',
   
'v?echno',
   
'v?ichni',
   
'v?bec',
   
'vy',
   
'v?dy',
   
'za',
   
'za?',
   
'zatímco',
   
'ze',
   
'?e',
];

$result =& $data;
unset(
$data);
return
$result;